Bij het gebruik van de service van Fotopocket.nl stemt de Gebruiker in met onderstaande Voorwaarden en Bepalingen.
Fotopocket.nl heeft tevens het recht om deze Voorwaarden en Bepalingen ten alle tijden en onaangekondigd te wijzigen.

1. Definities

In deze Algemene voorwaarden worden de volgende begrippen in de volgende betekenis gebruikt:
-Gebruiker(s): een natuurlijk persoon die gebruik maakt van de service van Fotopocket.nl/Fotobling.nl.
Fotopocket.nl: deze website (Fotopocket.nl inclusief Fotobling.nl) en de eigenaren en moderators hiervan.
-Uploaden: het door de Gebruiker via deze service verzenden van beeldbestanden, vanaf een computer naar de servers van Fotopocket.nl.
-Voorwaarden: alle voorwaarden die zijn weergegeven op deze pagina.
-Bepalingen: alle bepalingen die zijn weergegeven op deze pagina.

2. Algemene bepalingen

1. Fotopocket.nl heeft, ten alle tijden en voor elke reden, het recht om geuploade bestanden van Gebruikers te verplaatsen, te wijzigen of te verwijderen.
2. Fotopocket.nl is niet verantwoordelijk voor het verlies of beschadiging van beeldbestanden of andere geplaatste gegevens (waaronder, maar niet beperkt tot, de teksten bij de foto’s) die op de site van Fotopocket.nl zijn gehost.
3. Fotopocket.nl kan in geen enkele gevallen verantwoordelijk worden gesteld voor hetgeen de Gebruikers hebben geupload.
4. Fotopocket.nl heeft bij iedereen het recht om de service te weigeren, op elk moment en voor elke reden.
5. Fotopocket.nl heeft het recht om op elk moment en voor elke reden de service onaangekondigd te wijzigen of te beëindigen.
6. Fotopocket.nl kan de constante beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd niet garanderen.
7. Fotopocket.nl heeft het recht, maar niet de verplichting, om beeldmateriaal te verwijderen met inhoud dat tegen de Nederlandse wetgeving en deze Voorwaarden is.

3. Gebruikersvoorwaarden

1. Het Uploaden van pornografisch en/of discriminerend beeldmateriaal is verboden en zal worden verwijderd.
2. De Gebruikers mogen de service van Fotopocket.nl niet gebruiken voor illegale doeleinden.
3. Het Uploaden van bestanden die virussen of andere vormen van software beschadigende aard bevatten zijn verboden.
4. Gebruikers die misbruik maken van de service van Fotopocket.nl riskeren een tijdelijke of permanente blokkering tot de service.
5. De Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het verstrekte beeldmateriaal en de teksten die zij Uploaden. Fotopocket.nl kan in geen enkele gevallen verantwoordelijk worden gesteld voor hetgeen de Gebruikers hebben geupload.
6. Het auteursrecht van het ingezonden werk berust bij de Gebruikers. De Gebruikers dragen de eventuele gevolgen van een schending van het auteursrecht van derden.
7. Het is niet toegestaan dat de Gebruiker materiaal upload waar hij zelf geen recht toe heeft.
8. Het Uploaden van beeldmateriaal dat bedoeld is voor promotie van commerciële producten of diensten is verboden (inclusief banneradvertenies en spam).
9. Het gebruik van onze service voor advertenties op advertentiesites is geheel op eigen risico. Fotopocket.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor een verwijdering van betaalde of onbetaalde advertenties. Fotopocket.nl is ook niet verantwoordelijk voor de (gevolg)schade die uit de desbetreffende advertentie voortkomt.

4. Privacy

1. Verstrekte gegevens van de Gebruiker zijn vertrouwelijk en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld (tenzij dit nodig is om juridische redenen). Tevens zal het e-mailadres van de Gebruiker niet worden gebruikt om ongewenste reclame (spam) toe te zenden. Het e-mailadres wordt alleen gebruikt om de door Fotopocket.nl geleverde dienst mogelijk te maken.
2. De Gebruiker begrijpt dat zijn of haar geuploade beeldbestanden openbaar worden voor iedereen en dat Fotopocket.nl geen verplichting heeft om ongewenst kopiëren of gebruik van deze beeldbestanden door derden te voorkomen.
3. Bij het overtreden van deze Voorwaarden of de Nederlandse wetgeving door de Gebruiker heeft Fotopocket.nl ten alle tijden het recht om de verstrekte gebruikersgegevens te delen met een derde partij.